Miesiąc: Lipiec 2019

Typy reklamy outdoorowej

Reklama outdoorowa swą popularność zawdzięcza przede wszystkim dwóm cechom: dużej częstości kontaktów z przekazem, wynikającej z umieszczenia w przestrzeni ogólnodostępnej wielu nośników i prostego przedstawienia produktu, bazującego na nośnych znakach jak też wyrazistych hasłach.
Dlatego też nośniki zewnętrzne stanowią jeden z najważniejszych, najstarszych jak też najpopularniejszych środków reklamy.

Przeczytaj jak wypełnić formularz pit 38

Tylko jednostkowo i odrębnie od pozostałych dochodów można rozliczyć dochody ze zbytu papierów wartościowych, poza aktywnością gospodarczą, pozyskane w wiadomym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Trzeba to zrobić do końca kwietnia następnego roku.
Jest to blankiet, który zna każdy inwestor giełdowy. PIT-38 jest projektowany dla podatników, którzy w roku skarbowym otrzymali zyski z odpłatnego scedowania papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), użyczonych papierów wartościowych. Mało popularna postać lokat zapewniająca pożytki, gdy koszt np. akcji, czy też obligacji nie wzrosła, a spadła, oraz wtórnych instrumentów płatniczych, także osiągnięć uprawnień z nich wynikających.