Miesiąc: Styczeń 2019

Krótko i na temat – aktualne usługi z banku

Banki stanowią typ instytucji od dawna służący społeczeństwu. Już wiele lat temu ludzie zorientowali się, że o wiele lepiej jest złożyć swoje środki na konta bankowe niż przechowywać gotówkę samodzielnie. Dzięki temu aktualnie już bardzo niewielu ludzi chowa własne środki w przysłowiowej skarpecie. Wzrost zaufania do banków spowodowany jest też rozwojem technologii, w ten sposób rozwojowi uległy też używane tam zabezpieczenia.

Z jakiego powodu warto jest założyć działalność gospodarczą za naszą zachodnią granicą i o czym trzeba pamiętać?

Dzisiaj można założyć firmę na obszarze calutkiej Unii Europejskiej. Polscy obywatele mogą uruchamiać firmy w każdym państwie UE również na terenie Niemiec. Jeśli zdecydujesz się na założenie firmy w tym państwie, musisz dokonać wyboru formy prawnej takiej firmy.